INSPECTIES

Product

Bij inspecties worden objecten visueel geïnspecteerd om de huidige staat hiervan te kunnen bepalen. De oplevering omvat gedetailleerde foto’s van het geïnspecteerde object waarmee een meerjarig onderhoudsplan bepaald kan worden. Tevens kunnen deze foto’s omgezet worden tot een informatief 3D model.

Mogelijke inspecties met behulp van de Aibotix X6 V2 zijn hoogspanningsinstallaties, windmolens en andere moeilijk bereikbare objecten. Door periodiek en systematisch (vanuit dezelfde perspectieven) opnamen te maken wordt er een inschatting gemaakt van het benodigde onderhoud.

Klanten

 • Overheden
  • Rijk
  • Provincies
  • Waterschappen
  • Gemeenten
 • Projectontwikkelaars / aannemers
 • Ingenieursbureau’s
 • Vastgoedbeheerders