2D MAPPING

Product

Bij 2D Mapping wordt er met de Aibotix X6 V2 op een lage hoogte een serie foto’s gemaakt van een gebied. Door gebruik te maken van een geometrisch gekalibreerde camera en het additioneel handmatig inmeten van control points op de grond kunnen geo coördinaten per pixel bepaald worden.

De foto’s worden door middel van pixelherkenning aan elkaar verbonden. Het resultaat hiervan is een geogerefereerde orthomosaic met een nauwkeurigheid van 1 cm per pixel. Het eindproduct omvat een uitgewerkte orthomosaic geleverd als bestandenpakket of als deelbare link of web-object.

Klanten

 • Overheden
  • Rijk
  • Provincies
  • Waterschappen
  • Gemeenten
 • Projectontwikkelaars / aannemers

 

3D MAPPING

Product

Een Digitaal Terrein Model (DTM) is een overzicht van de hoogteverschillen binnen een bepaald gebied. Een DTM kan worden aangemaakt door een serie luchtfoto’s te maken op lage hoogte met een geometrisch gekalibreerde camera te maken. Vanuit deze foto’s kan door middel van fotogrammetrie een 3D hoogteprofiel gecreëerd  worden.

Dit hoogteprofiel kan de basis vormen voor meerdere eindproducten, bijvoorbeeld volumemetingen. Het eindproduct omvat een uitgewerkte DTM geleverd als bestandenpakket of als deelbare link of web-object.

Klanten

 • Overheden
  • Rijk
  • Provincies
  • Waterschappen
  • Gemeenten
 • Projectontwikkelaars / aannemers