VOLUMEMETINGEN

Product

Volumemetingen worden uitgevoerd voor beheerders van grond, kolen, ijzererts of andere depots om te bepalen hoeveel materiaal er daadwerkelijk ligt opgeslagen.

Door te vliegen met de Aibotix X6 V2 kan er nauwkeurig data ingewonnen worden voor het genereren van 3D modellen. Vanuit deze modellen ontstaan volumebepalingen.

Klanten

 • Overheden
  • Rijk
  • Provincies
  • Waterschappen
  • Gemeenten
 • Projectontwikkelaars / aannemers
 • Gronddepots
 • Bulkgoederen overslag
 • (voormalig) Stortplaatsen
 • Mijnen / (zand) afgravingen